ONS GESKIEDENIS / OUR HISTORY

                                             

January 1966

Die Voorbereidingskool open sy deure vir die eerste keer met Mev Sterna Minnaar as skoolhoof. Haar personeel bestaan uit ses leerkragte.

1971

Voorstelle word aangevra vir ‘n skoolwapen en -leuse. Die wenvoorstel “Trap vir Trap / Step by Step” het gekom van Mnr Albert de Jager, destydse kunsredakteur van Landbou Weekblad.

1973

Die Skoolsaal word luisterryk geopen met ‘n konsert wat uit ses items bestaan.

1976

Ons skool toon sterk groei en die leerdertal styg na vyfhonderd–en-dertien. Mr Eugene Marais is appointed as the new principal.

1978

This is a proud year in our history when the Durbanville Prep School Song is composed by Ms Rika Nel. Ons is almal baie trots op ons Skoollied.

1993 - Currently

Mnr. Dolph Nortier neem die leisels in sy bekwame hande. Under his dynamic leadership a lot of changes and improvements take place. Sy entoesiasme is aansteeklik en dit lei ‘n nuwe tydperk vir ons skool in. Some of the highlights over the following years are as follow:

  • 'n Jaarlikse konsert word aangebied
  • Die Orff-orkes word in 1993 gestig
  • Our own rugby field was inaugurated in 1998
  • Xhosa word as ‘n derde taal aangebied vir Graad 3 leerders sedert 2004
  • A yearly theme
  • ‘n Rekenaarklas
  • Our own Pre-Primary School (Since 1994)
  • ‘n Jaarlikse netbal- en rugbydag
  • Tienie Louw nasorgsentrum
  • Interaktiewe witborde word gebruik in Graad 2 en Graad 3  klaskamers

                                          

From humble beginnings we have grown to a proud and dynamic school. We look back with much gratitude, but our focus remains strongly on the challenges of the future. Our learners are our biggest asset, and we are firmly committed to give them an education to be proud of. Trap vir trap help Durbanville Voorbereidingskool ons leerders bou aan ‘n stewige toekoms.

Durbies bo!


ONS VISIE EN MISSIE / OUR VISION AND MISSION

our_vision_and_mission.pdf


WAARDESISTEEM / KARAKTERBOU

Daar is hoofsaaklik 10 waardes wat ons as skool by die leerders wil tuisbring ten einde te verseker dat dit deel van elke Durbie se lewe sal word.

Ons poog om in liefde teenoor mekaar op te tree en respek vir mekaar te hê. Ons is vriendelik en gee om vir mekaar. Ons streef vrede na en is getrou aan onsself en in ons werk. Ons is geduldig en het selfbeheersing. Ons is nederig en dien mekaar en is gehoorsaam deur te luister en te doen.

VALUE SYSTEM / CHARACTER BUILDING

There are 10 values that our school want to teach the learners so that it can be part of their lives.

We aim to love each other and to respect one another. We are friendly and caring. We want to live in peace and is true to ourselves and in our work. We have patience and self-control. We humble ourselves to serve one another and are obedient, because we listen and do.


SENDINGWEEK

Elke jaar is daar ‘n sendingweek. Gedurende dié week besoek ‘n spreker/groep daagliks die skool om die leerders te leer wat dit beteken om ‘n sendeling vir Jesus se koninkryk te wees. Ons het ook ‘n fondsinsameling waartydens ons geld insamel om aan ‘n welsynsorganisasie of Christelike instansie te skenk. In 2013 het ons eenhonderd Xhosa Bybels aan drie verskillende skole in ons omgewing geskenk. Wat ‘n vreugde om ‘n sendeling vir Jesus te wees!

MISSION WEEK

Each year we allocate one week to be a missionary week. During this week, we are visited by different groups and they teach the learners how to be missionaries and to spread the Gospel. One of our aims is to raise funds for different charities or organisations. Our charity in 2013 was to give one hundred Xhosa Bibles to three different schools in our community. What a blessing to be a missionary for Jesus!