GENERAL - ALGEMEEN

Principal / Skoolhoof: Mnr R J Nortier                                                    
Tel: (021) 975 1125
Fax / Faks: (021) 975 2943
Email / E-pos: admin@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Pre-primêrTel: (021) 976 3418

Postal address / Posadres:

P O Box 43 / Posbus 43
DURBANVILLE
7551

Uit die skoolhoof se kantoor / From the principal’s office:

d_nortier.pdf


Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

Summer and Winter / Somer en Winter

Pre-primary / Pre-primêr: 08:00 – 12:45
Grade / Graad 1: 07:45 – 13:00
Grade / Graad 2: 07:45 – 13:15
Grade / Graad 3:  07:45 – 13:45
Fridays / Vrydae: 07:45 – 13:00 (Gr 1, 2 & 3)

Breaks / Pouses: 10:00 – 10:20 & 12:00 – 12:20


AFTER CARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 13:00 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Charlotte Jones
Contact number / Kontak nommer: 021 976 5938


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

skoolfonds_school_fees_2017.pdf


BELEIDE

assesserings-modererings_en_moniterings-_vakbeleid_van_durbanville_voorbereidingskool.pdf

taalbeleid.pdf

toelatingsbeleid.compressed.pdf

godsdiensbeleid.pdf


SUBSIDIES

In exceptional cases, application can be made for financial help. / In uitsonderlike gevalle kan daar aansoek gedoen word vir finansiële hulp.

Enquiries / Navrae:  Wilma Kotzé

Tel: 021-975 1125


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at Trozelle Clothing. / Skoolklere beskikbaar by Trozelle klerewinkel.

Tel: 021-976 2678 / 082 738 1811
E-mail / E-pos: trozelle.klere@gmail.com

Second hand clothes available at the clothing bank - during office hours. / Tweedehandse klere by die klerebank beskikbaar – gedurende kantoorure.


 

SCHOOL COMMUNICATOR/SKOOLKOMMUNIKEERDER

Om die kommunikasie tussen die skool en sy ouergemeenskap te verbeter, stel ons u bekend aan die skoolkommunikeerder.

Dit is ‘n sogenaamde “pop up” wat gaan wys op u rekenaar sodra u aanlyn gaan. Die skoolkommunikeerder is nog ‘n wyse van kommunikasie waar ons nuus en inligting op ‘n gerieflike manier aan u wil deurgee. Dit is aanvullend tot ons webblad, Durbie SMS en omsendbriewe wat gereeld uitgaan. Hier kan u die nuutste nuus, sportuitslae, foto’s, ensovoorts sien.

U kan die kommunikeerder hier aflaai:  www.school-communicator.com


In order to improve communication between the school and parent community, we introduce you to the school communicator.

It is a so called “pop up” which will show on your computer when you go on line. The school communicator is another form of communication whereby our news and information is conveyed to you in a convenient manner. It is supplementary to our new webpage, SMS and newsletters. Here you have an access to the latest news, sports results, photos, etc.

The school communicator can be downloaded here: www.school-communicator.com.