DURBANVILLE VOORBEREIDINGSKOOL SWEMBADPROJEK 2015

  1. Hoekom wil ons ‘n swembad bou:

    • Swem is basiese lewensvaardigheid wat ons vir al ons leerders wil bied.

    • Swem word gekoppel aan talle populere sportsoorte : verskeie vorme van swem, duik, triathlon, polo, branderplank, kano, roei

    • Swem het relatief lae beserings en kan tot op ‘n gevorderde ouderdom beoefen word.

    • Ons skool kan ander partye soos swemklubs en ouers akkommodeer wat die fasiliteit wil gebruik.

  2. Hoe gaan die swembad lyk:

    • Dit gaan voldoen aan die FINA standaarde vir ‘n “short course pool” – 25 m lank.

    • Breed genoeg vir 5 oefenbane of 7 kompetisiebane.

    • Gaan oefenarea van 10 x 3 m x 800 mm diep addisioneel bysit vir Graad R leerders.

    • Beplan om later die water te verhit om ekstra swemmaande te kry.

    • Veiligheidsheining rondom swembad.

  3. Waar beplan ons die swembad:

    • Aan Suidekant ( Turner / Hugo Strate ) van Tienie Louw

      Nasorgsentrum.

    • Swemmers kan die bestaande aankleekamers / badkamers van Sentrum gebruik.

    • Tydsduur van projek is ongeveer 15 weke.

  4. Hoe gaan ons die swembad betaal:

    • Ons het besoek afgelê by Laerskool Stellenbosch wat in 2012 ‘n soortgelyke swembad gebou het en akkurate werklike kostes bekom, ons begrotingsprys vir 2013 is R 1,500,000 + BTW = R 1,710,000. Met ongeveer 9 % bou inflasie kan dit R 1,635,000 BTW uit beloop vir bouwerk in 2014.

    • Ons glo dat om die swembad eerder vroeer as later te bou ons vinniger die voordeel van die gebruik aan almal kan gee en persone wat finansieël bydra kan sien waarheen gaan hulle bydraes.

    • Ons wil dus aansoek doen by ‘n bank vir ‘n 5 jaar lening vir die volle bedrag met die opsie om die lening vinniger af te betaal soos wat ons fondsinsamelings en skenkings geld inbring.

    • Die maandelikse paaiement op so lening gaan rondom R 50,000 per maand beloop vir die 10 maande waartydens ons skoolfondse hef.

    • Ons voorstel is om die lening te delg deur twee bronne :

      1. “Borg ‘n blok”

      2. Somerkonserte op Tienie Louw Sentrum

      3. Beesloop 2015 se inkomste

      4. Eenmalige toekenning uit Skool se kontantreserwes.

    • Swembadbydrae wat addisioneel tot die skoolfonds gehef kan word

Die voorstel is om vir die termyn van die lening van 5 jaar ‘n addisionele “swembadbydrae” van gemiddeld R 55 per maand te versoek van alle Graad R tot Graad 3 leerders vanaf 2015. Dit word van 2015 gehef omdat die swembad dan in gebruik sal wees en alle Graad R tot Graad 3 leerders die voordeel sal geniet. Omdat 2015 se Graad R leerders 4 jaar se voordeel sal kry teenoor 2015 se Graad 3 leerders dink ons dit is billik dat bydraes soos volg gemaak word :

GRAAD

BYDRAE per maand

R

R 75

1

R 65

2

R 55

3

R 45

Om die Swembadfinansiering apart te hou van die Skool se operasionele en kapitaaluitgawes sal ons ‘n aparte bankrekening daarvoor open en kan dit ook onder toesig van ‘n erkende prokureurspraktyk se trustrekening plaas indien verlang.

5.  Hoe lyk die pad vorentoe:

  1. Ons moet met ten minste drie finansieringsinstellings onderhandel om goedkeuring en termes vir so lening te bekom.

  2. Ons wil ons leerders se ouers se ondersteuning en samewerking vir die projek bekom.

  3. Indien ons beide het wil ons Oktober 2014 met bouwerk begin om einde Februarie 2015 klaar te wees.

Enige vrae, voorstelle, kommentaar, hulp is welkom en kan gerig word aan myself by 082 600 0230 of landrag@iafrica.com

Groete

 

Louis Andrag                                                              

(Beheerliggaam: Ondervoorsitter)