Durbanville Voorbereidingskool wil graag vir Just Property bedank vir  hulle donasie ten opsigte van ons jaarlikse atletiekdag wat op Vrydag, 20 Januarie 2017 om 14:00 plaasvind.  Sonder die gemeenskap se maatskappye se getroue ondersteuning kan ons verseker nie sulke suksesvolle geleenthede aanbied nie.

Baie dankie aan Just Property vir hulle bydrae.

Besoek gerus hulle webtuiste:  http://just.property/