Baie dankie vir almal se ruimhartige bydraes tydens die afgelope sendingweek.  We were able to demonstrate that we are a CARING school with open hearts and hands.


This year we supported Ruyterwacht Senior Centrum (old age home). Ons weet dat elkeen se bydrae die lewens van die 240 inwoners op 'n wonderlike wyse aangeraak het!