Die skool se groot fondsinsamelingsprojek begin vandag.  Alle leerders het vandag volledige inligting ontvang.

Vanaf hierdie week word ‘n wenklas aangewys wat die meeste geld in daardie week inbring.  Hierdie betrokke klas kry 'n verrassing op die Vrydag van die week waarin die meeste geld ingebring is en Ollie (mascot) kuier dan by hulle vir ‘n week.  Elke klas het ook ‘n legkaart (elke legkaartstuk verteenwoordig 'n sekere bedrag) van Ollie wat hulle moet probeer voltooi soos wat die donasies inkom.

Ons wil by voorbaat baie dankie sê aan elke ouer en leerder vir hulle opgewondenheid en harde werk om die sukses van die projek te verseker!