The 2018 Western Cape School Awards for Achievements in Language and Mathematics (Grade 3, 6 and 9) took place on Tuesday 26 February 2019.  Durbanville Preparatory School received an award from the Provincial Minister of Education, Ms. D Schäfer for Academic Excellence in Grade 3.

Bykans 300 Graad 3 leerders het in 2018 hierdie toets afgelê.  Ons is baie trots op ons leerders, ouers en onderwysers wat help met die ontwikkeling van ons leerders.  Durbanville Voorbereidingskool streef na uitnemendheid.