Die skoolbeheerliggaam is verkies vir die tydperk van 2015 tot 2018 en bestaan uit die volgende lede:

Mr Febbie Malherbe Chairman & Human Resources
Mr George Robertson Vice Chairman & Legal Matters
Mr Dolph Nortier  Principal
Mrs Amelia Strydom Physical Amenities
Mrs Adél Mostert Deputy Principal
Mr Eastwood Loftus Finances
Mr Ian Rothman Fundraising & Marketing
Mrs Elize Walters Secretary
Mrs Adéle Calitz Co-opted Member: Pre-Primary school
Mrs Linda Range Grade 1-3 Personnel

Korrespondensie aan die skoolbeheerliggaam word deur die sekretaresse hanteer.