Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr / Durbanville Preparatory Preprimary

                      

GENERAL - ALGEMEEN

Graad R

Aansoekvorms vir 2018 sal vanaf 1 Februarie tot 10 Februarie 2017 by die Preprimêre afdeling beskikbaar wees.  Voltooide aansoekvorms moet ook hier ingehandig word.

Adres:

25 Millsstraat

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

Laat aansoeke sal oorweeg word indien daar plek beskikbaar is. Indien nie, sal aansoeke op ‘n waglys geplaas word.

 

Grade R

Application forms for 2018 will be available at the pre-primary from 1 February until 10 February 2017.  Completed application forms should also be handed in at the pre-primary.

Address:

25 Mills Street

Valmary Park

Durbanville

7550

Tel: (021) 976 3418

Late applications shall only be considered in the event that there is still available space. If not, applications will be placed on a waiting list.

 

Principal / Skoolhoof: Mnr R J Nortier    

Adjunkhoof:  Mev Adél Mostert

Graadhoof:  Mev Adéle Calitz

Sekretaresse:  Mev Ingrid Duncker

                                                
Tel: (021) 976 3418
Fax / Faks: (021) 979 5598
Email / E-pos: pp@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Postal address / Posadres:

P O Box 176 / Posbus 176                                                        
DURBANVILLE
7551

Address / Adres:

25 Mills Street / Millsstraat 25                                                       
DURBANVILLE
7550             

   rules_-_reels.pdf


Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

Summer and Winter / Somer en Winter

Grade R / Graad R:  08:00 - 12:45


Office Hours / Kantoorure

Contact person:  Mrs Ingrid Duncker

08:00 - 14:00

     


AFTER CARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 12:45 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Charlotte Jones
Contact number / Kontak nommer: 021 976 5938


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

tuition_fees_grade_r_for_2016.pdf

grade_r_aftercare_fees_2017.pdf


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at Trozelle Clothing. / Skoolklere beskikbaar by Trozelle klerewinkel.

Tel: 021-976 2678 / 082 738 1811
E-mail / E-pos: trozelle.klere@gmail.com

 


SCHOOL COMMUNICATOR/SKOOLKOMMUNIKEERDER

Om die kommunikasie tussen die skool en sy ouergemeenskap te verbeter, stel ons u bekend aan die skoolkommunikeerder.

Dit is ‘n sogenaamde “pop up” wat gaan wys op u rekenaar sodra u aanlyn gaan. Die skoolkommunikeerder is nog ‘n wyse van kommunikasie waar ons nuus en inligting op ‘n gerieflike manier aan u wil deurgee. Dit is aanvullend tot ons webblad, Durbie SMS en omsendbriewe wat gereeld uitgaan. Hier kan u die nuutste nuus, sportuitslae, foto’s, ensovoorts sien.

U kan die kommunikeerder hier aflaai:  www.school-communicator.com


In order to improve communication between the school and parent community, we introduce you to the school communicator.

It is a so called “pop up” which will show on your computer when you go on line. The school communicator is another form of communication whereby our news and information is conveyed to you in a convenient manner. It is supplementary to our new webpage, SMS and newsletters. Here you have an access to the latest news, sports results, photos, etc.

The school communicator can be downloaded here: www.school-communicator.com.

                        


Our mission and vision: our_mission_and_vision.pdf