RUGBY

CLOTHES:

 • Matches are played in the school rugby jersey and blue school shorts.
 • Rugby jerseys are available at De Jagers Durbanville 021 975 8929.

KEUSE VAN SPANNE:

 • Aan die begin van die 2de kwartaal word alle vaardighede getoets. Spelers word daarvolgens in spanne ingedeel.
 • Players can be moved around to different rugby teams throughout the season, depending on their skills and their development.

MATCHES:

 • There are approximately 9 teams per age group.
 • Dit is moeilik om wedstryde vir laer spanne te kry, aangesien die meeste skole slegs oor A en B spanne beskik.
 • We try to create opportunities for everyone to play matches and, therefore, we sometimes have to play against B and C teams from other schools.
 • Die o/9 toer na Oudtshoorn vind plaas in April.

Leerders kan slegs 1 wintersport doen, aangesien dit ‘n span-sport is.

GENIET HIERDIE SPAN SPORT SAAM MET JOU KIND!!!
ENJOY THIS TEAM SPORT WITH YOUR CHILD!!!

KRIEKET / CRICKET

PRACTICE:

 • Practises take place in ability groups. We concentrate on:
  • batting (grip, stance, control, foot work and full swing);
  • bowling (grip of ball, run up, balance); and
  • fielding

KEUSE VAN SPANNE:

 • Aan die begin van Graad 1 word alle spelers deur Coach Manny Senger geassesseer.
 • Grade 2 and 3 players are already assessed at the end of the previous season for the next year.
 • Spelers se vaardighede en vordering word deur afrigters gemonitor en bespreek, met ‘n monitor wat tussen die groepies rondbeweeg.
 • Skills and abilities often vary a lot from Term 1 to Term 4 due to the fact the learners develop and mature throughout the year - therefore, players are monitored.

MATCHES :

 • Wedstryde word gespeel in ‘n wit broekie en blou sporthemp, skoolsokkies en tekkies, sowel as ‘n skoolpet.
 • Only Grade 3’s play league matches: A, B, C, D and E teams.
 • Ons aanvaar uitnodigings na ander skole se toernooie. Ons probeer om aan 2 toernooie per kwartaal deel te neem. Graad 1, 2 en 3 neem aan hierdie toernooie deel.

BALSPELE / BALL GAMES

OEFENING:

 • DIT IS ESSENSIëLE VOORBEREIDING VIR MINI-NETBAL.
 • Balspele konsentreer op:
  • Luistervaardighede
  • Eye- and hand coordination
  • Voetwerk
  • Balance
  • Vaardighede met verskillende balle.
 • Encourage learners to participate.
 • Dit bevorder motoriese ontwikkeling, konsentrasie, samewerking in spanverband en sosiale interaksie.

NETBAL / NETBALL

KLEREDRAG:

 • o/7 en o/8 speel wedstryde in blou sportklere van die skool, met goeie takkies.
 • u/9 practice in blue sport clothes of the school, with takkies. Matches are played in the yellow top, blue skirt and takkies, like Durbanville Primary School.
 • 0/7 tot 0/9 mag oefen in netbaluniform.
 • Almal speel wedstryde in the netbaldrag.
 • Clothing available at De Jagers Durbanville 021 975 8929.

PRACTISES:

 • Oefeninge vind plaas op Maandae en Donderdae.
 • Wedstryde op Woensdae, Donderdae en Saterdae.

WEDSTRYDE:

 • Liga- en vriendskaplike wedstryde word gespeel.
 • Sportsdays.
 • Toer: Alle o/9 spanne toer na Oudtshoorn.

HOKKIE / HOCKEY

CLOTHES:

 • Blue school shirt, blue shorts, white takkies with dark blue socks (can be bought at Mr Price or at the Primary School who has the proper school socks).
 • Mondskerm vir wedstryde. 
 • Shin guards.
 • Ons verskaf hokkiestokke, maar het nie genoeg vir elke leerder nie.
 • 'n Leerder moet sy/haar eie hokkiestok hê vir wedstryde.
 • Measure the stick by the height of the learners hip bone.

OEFENINGE:

 • Die meisies wat wil hokkie speel gedurende die winter seisoen sal baat daarby om hokkievaardighede te doen in die somer. Hokkie en hokkievaardighede is op Maandae en Woensdae.
 • They learn basic skills such as:
  • Hoe om die hokkiestok vas te hou;
  • The different ways to hit a ball, such as dribbling, pushing the ball and hitting the ball;
  • Passing the ball to each other and how to move when passing the ball;
  • Goal scoring techniques; and
  • Fiksheid.
 • Mondays we focus teaching around skills and fitness.
 • Woensdae fokus ons op wedstryd tegnieke.

MATCHES:

 • We are part of a league, but only in the third term.
 • Ons speel informele wedstryde teen skole in die omgewing tydens die 2de kwartaal.
 • We take part in hockey days against a variety of schools.
 • Graad 3 leerders gaan op ‘n hokkie toer na Oudtshoorn gedurende die 3de kwartaal.

ATLETIEK / ATHLETICS

CLOTHES:

 • Atletiekklere beskikbaar by De Jagers Durbanville en mag gedra word vir oefeninge en is 'n moet vir byeenkomste.
 • Tel: 021 975 8929

OEFENING:

 • We practise on Wednesdays.
 • Practice times:  Grade 1 (13h00 - 14h00); Grade 2 (13h15 - 14h00); Grade 3 (14h00 - 15h00).
 • Our yearly athletics meets takes place on the second Friday of the first term.
 • Alle atlete wat in die finale hardloop tydens die skool se jaarlikse atletiekbyeenkoms, vorm die oefengroep wat aan byeenkomste deelneem.
 • There are different meets in which athletes participate.
 • We practice at the sportsfield and parents collect learners there.

SWEM / SWIMMING

PROEWE EN GALAS:

 • Swemmers moet proewe bywoon indien hulle verkiesbaar wil wees om die skool te verteenwoordig by galas.
 • Swimming trials are held in the first term. The trial is open to any swimmers that have received professional coaching and can swim 25m in freestyle / backstroke and breaststroke.
 • Die hele skool word in kennis gestel van die proewe.
 • Our annual school gala is held at the schools own swimming pool.  All the members of the swimming team will participate.
 • Your child has to do swimming with a coach in order to participate in the gala.
 • If a child is selected for the swimming team, they will be required to attend two practices per week with Coach Heinz Dietrich (Free of charge).  Wednesdays 15:00 - 16:00 and Fridays 12:00 - 13:00 (during school time).