KLEREDRAG:

 • o/7 en o/8 speel wedstryde in blou sportklere van die skool, met goeie takkies.
 • u/9 practice in blue sport clothes of the school, with takkies. Matches are played in the yellow top, blue skirt and takkies, like Durbanville Primary School.
 • 0/7 tot 0/9 mag oefen in netbaluniform.
 • Almal speel wedstryde in the netbaldrag.
 • Clothing available at De Jagers Durbanville
 • Tel: 021 975 8929.

PRACTISES:

 • Oefeninge vind plaas op Maandae en Donderdae.
 • Westryde op Woensdae, Donderdae en Saterdae.

WEDSTRYDE:

 • Liga- en vriendskaplike wedstryde word gespeel.
 • Sportsdays.
 • Toer: Alle o/9 spanne toer na Oudtshoorn.