GENERAL - ALGEMEEN

Principal / Skoolhoof: Mev. A. Mostert                                                   
Tel: (021) 975 1125
Fax / Faks: (021) 975 2943
Email / E-pos: admin@dvprep.co.za
Website / Webtuiste: www.dvprep.co.za

Pre-primêrTel: (021) 976 3418

Postal address / Posadres:

P O Box 43 / Posbus 43
DURBANVILLE
7551


Language / Voertaal: English & Afrikaans / Engels en Afrikaans
Medium: Parallel Medium / Parallel-medium


School hours / Skoolure

 

Pre-primary / Pre-primêr: 08:00 – 12:30
Grade / Graad 1: 07:45 – 13:15
Grade / Graad 2: 07:45 – 13:30
Grade / Graad 3:  07:45 – 13:45

Breaks / Pouses: 10:00 – 10:20 & 12:20 – 12:40


AFTERCARE / NASORG

Mondays to Fridays / Maandae tot Vrydae: 13:00 – 18:00
Contact person / Kontak persoon: Wilma Kotzé
Contact number / Kontak nommer: 021 975 1125

Aftercare Fees for 2022:aftercarefees2022-nasorgfooie2022.pdf


SCHOOL FEES  / SKOOLFONDS

Gr R - 3:  schoolfees2022-skoolfonds2022.pdf

Debit order authorisation / Debietorder magtiging:  debit_order_authorisation_-_debietorder_magtiging.pdf


BELEIDE

beleid_oor_die_beskerming_van_persoonlike_inligting.pdf

handleiding_ingevolge_artikel_14_van_die_wet_op_bevordering_van_toegang_tot_inligting_paia_vir_durbanville_voorbereidingskool.pdf

manual_in_terms_of_section_14_of_the_promotion_of_access_to_information_act_paia_for_durbanville_preparatory_school.pdf


SUBSIDIES

In exceptional cases, application can be made for financial help. / In uitsonderlike gevalle kan daar aansoek gedoen word vir finansiële hulp.

Enquiries / Navrae:  Wilma Kotzé

Tel: 021-975 1125


SCHOOL CLOTHES / SKOOLKLERE

School clothes are available at Durbanville Primary School's clothing shop is. The shop’s manager is Ms. Retha du Toit and she can be contacted via email at klerebank@durbieland.com.

aangepastewinkelurevir2022.pdf

Business Hours        

  • Maandag       16:00-18:00
  • Tuesday        12:00-15:00
  • Woensdag     16:00-18:00
  • Thursday       12:00-15:00
  • Friday            07:30-08:30

Second hand clothes available at the clothing bank in the Tienie Louw Centre as from 11 October 2021 (Only card facilities. No cash):

  • Mondays          07:30 - 08:30
  • Dinsdag           13:00 -15:00
  • Wednesdays    07:30 - 08:30
  • Donderdae       13:00 - 15:00

D6 Connect

Goeie kommunikasie met ons ouers is vir ons 'n prioriteit. Daarom het ons besluit om voortaan die d6 Connect toepassing te gebruik om met u te kommunikeer.  Laai gerus die toepassing af.

Effective communication parents is a priority for us. For this reason, we decided to make use of the d6 Connect application to communicate with you. We invite you to download the application.