SUBSIDIES

In exceptional cases, application can be made for financial help. / In uitsonderlike gevalle kan daar aansoek gedoen word vir finansiële hulp.

Enquiries / Navrae:  Mrs Wilma Kotzé

Tel: 021-975 1125