Aansoeke vir 2016 se Graad 1's kan vanaf 02 Februarie tot 29 Mei 2015 by Me Adanda Steenkamp ingehandig word.  Aansoekvorms is beskikbaar op die skool se webtuiste.  Sien onderstaande skakel:

http://dvprep.co.za/enrolments