Dit is vir die Beheerliggaam aangenaam om u mee te deel dat me Adel Mostert aangestel is as die nuwe skoolhoof vir Durbanville Voorbereidingskool in 2019.   Sy is in die plek van mnr. Dolph Nortier aangestel wat einde 2018 die aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het.

Ons wens haar ‘n vrugbare en gelukkige nuwe loopbaan toe en mag sy baie vreugde in haar nuwe posisie as skoolhoof ervaar.

Namens die personeel, leerders en ouers ons allerbeste wense vir haar toekoms vorentoe.

Adv Derick Vogel

Voorsitter Beheerliggaam

---

It gives the Governing Body great pleasure to announce that Mrs Adél Mostert has been appointed as the new principal at Durbanville Preparatory School for 2019.  She replaces Mr. Dolph Nortier, who has reached the retirement age of 65. We wish her a fruitful and happy career in her new position as principal.  

On behalf of the staff, learners and parents, we wish her all the best for the future. 

Adv Derick Vogel

Chairman Governing Body