Tenderaars word uitgenooi om te tender vir die volgende:  

Lewering en verkoop van skooldrag.  Sien besonderhede aangeheg.