Grade 2 / Graad 2

Stationery for 2022/ Skryfbehoeftes vir 2022:

graad2skryfbehoeftes2022-grade2stationary2022.pdf

Ou vraestelle: https://downloads.d6communicator.com/downloads/resources/91_resource_53e9f86bd6dcc738939823.pdf?1410516915

Old Questionnaires: https://downloads.d6communicator.com/downloads/resources/91_resource_53e9f9c089d75992681063.pdf?1410516915

                                         

Die leerders is teen hierdie tyd gevestig in die skool en alles is nie meer so vreemd nie. In Graad 2 probeer ons die leerders in totaliteit ontwikkel deur hard te werk aan goeie waardes soos respek, liefde, gehoorsaamheid, omgee vir ander, nederigheid, getrouheid, geduld en selfbeheersing.

Learners are now given the opportunity to develop leadership skills since they can be chosen as prefects in Grade 3.

Lees in die Huistaal is nou goed bemeester en ons begin met lees in die Eerste Addisionele Taal.

We participate in the annual Maths competition that is organised by The Department of Education. Learners also participate in the annual Conquesta Olympiad.

Gedurende die jaar gaan ons ook op ‘n uitstappie. Dit vorm deel van ons kurrikulum en ons brei daardeur die leerders se kennis uit.

Every year we participate in the Tygerberg Eistedfodd. The learners get the opportunity to participate in Unprepared Reading as well as reciting Poems.

Die jaarlikse skoolkonsert bly ‘n hoogtepunt en ons ontdek baie nuwe talente onder ons leerders.

Step by step we develop each learner to his / her full potential.