OEFENING:

 • DIT IS ESSENSIëLE VOORBEREIDING VIR MINI-NETBAL.
 • Balspele konsentreer op:
  • Luistervaardighede
  • Eye- and hand coordination
  • Voetwerk
  • Balance
  • Vaardighede met verskillende balle
 • Encourage learners to participate.
 • Dit bevorder motoriese ontwikkeling, konsentrasie, samewerking in spanverband en sosiale interaksie.