KLEREDRAG:

  • o/7 en o/8 speel wedstryde in blou sportklere van die skool, met goeie takkies.
  • u/9 practice in blue sport clothes of the school, with takkies. Matches are played in the yellow top, blue skirt and takkies, like Durbanville Primary School.
  • 0/7 tot 0/9 mag oefen in netbaluniform.
  • Almal speel wedstryde in the netbaldrag.
  • Clothing available at Durbanville Primary School's clothing shop is. The shop’s manager is Ms. Retha du Toit and she can be contacted via email at klerebank@durbieland.com.

PRACTISES:

  • Oefeninge vind plaas op Maandae en Donderdae.
  • Westryde op Woensdae, Donderdae en Saterdae.

WEDSTRYDE:

  • Liga- en vriendskaplike wedstryde word gespeel.
  • Sportsdays.
  • Toer: Alle o/9 spanne toer na Oudtshoorn.